Montaža šatora u Ivankovu

Šator je također u montaži i može se vidjeti sa lokalne ceste Vinkovci – Đakovo. Šator se montira u svrhu privremenog skladištenja robe. Na šatoru se nalazi naša reklama koja predstavlja pristup našoj web stranici gdje možete vidjeti našu kompletnu ponudu šatora. Ovaj šator je dimenzije 12,20 metara širine, 36 metara dužine i 6,4 metra visine. Vrata su mu širine 4,6 metara i 5,2 metra visine. Montira se na asfaltnu podlogu s tim da su izgrađeni betonski temelji za postavljanje šatora. Ovaj šator je nekakva standardna mjera i na neki način jedan od traženijih na tržištu.