Nano stretch folija

Stretch folija nove generacije koja donosi uštede u cijeni, potrošenom materijalu, transportu i skladištenju. Pruža visoke performanse i garantira stabilnost proizvoda na paleti. Svojim karakteristikama mijenja daleko deblje folije s time da nije potrebno povećavati broj omatanja palete. Posjeduje certifikat zdravstvene ispravnosti što znači da može doći u direktni doticaj s prehrambenim proizvodom.

Prednosti:
• manja debljina folije – svojim karakteristikama zamjenjuju daleko deblje standardne folije
• snažno i stabilno pakiranje paleta vaših proizvoda
• 2,5x otpornija na pucanje u odnosu na postojeće folije
• certifikat zdravstvene ispravnosti – moguć direktni doticaj sa hranom
• garantirana dužina folije na roli